„Rozwiązanie problemu nie jest nigdy możliwe na poziomie świadomości, na którym on powstał.”

[A.Einstein]

 

Uzdrawianie kwantowe jest jedną z najskuteczniejszych metod jakie poznałam do tej pory. Dzięki niej istnieje możliwość dotarcia do poziomów świadomości na których ulokowane jest źródło problemu, zaburzenia lub choroby.

Podczas sesji zostają rozpoznane ograniczające i blokujące obfitość i radość życia programy oraz przekonania ulokowane w polu energetycznym ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego. Uwarunkowań poszukuje się na wielu poziomach. Na poziomie, obecnego życia od momentu poczęcia po dzień dzisiejszy, gdyż wiele z tych programów zostało zapisanych w podświadomości od dzieciństwa w procesach wychowania i socjalizacji. Na poziomie linii przodków, ponieważ znaczna część programów została nieświadomie odziedziczona po przodkach z pokolenia na pokolenie i ich zapis znajduje się w polu morfogenetycznym i DNA. Na poziomie grupowej świadomości społeczeństwa, w którym człowiek żyje, na poziomie poprzednich wcieleń oraz na poziomie duszy, który jest najgłębszym poziomem i jest związany z doświadczeniami ziemskiego życia.

Dzięki uzdrawianiu kwantowemu możliwe jest:

 • rozpoznanie powtarzających się schematów i wzorców funkcjonowania
 • odcinanie toksycznych połączeń,
 • odkrywanie własnego Cienia
 • rozpoznanie i uzdrawianie wzorców relacyjnych,
 • uzdrawianie dziecka w łonie matki,
 • uzdrowienie i nawiązanie kontaktu z Wewnętrznym Dzieckiem,
 • rozpoznanie źródła wszelakich uzależnień
 • praca z przodkami (w szczególności z przodkiniami w linii kobiet)
 • rozpoznawanie i zrozumienie życiowych lekcji płynących z wcześniejszych doświadczeń (również tych z poprzednich wcieleń)
 • oczyszczanie wzorców karmicznych i struktury DNA,
 • itp.        

W trakcie sesji dokonuje się:

 • proces wybaczania i samowybaczania,
 • transformacji podlegają niekorzystne programy i przekonania
 • rozpoznawane są lęki, stresy, napięcia, wyparte uczucia i emocje oraz ograniczenia blokujące przepływ radości życia i obfitości
 • dokonuje się zmiana obrazu samego siebie, a co za tym idzie zmieniają się relacje z samym sobą, osobami bliskimi oraz innymi ludźmi.
 • w pamięci komórkowej przywracana jest pamięć pozytywnych uczuć
 • poszerzana jest Przestrzeń Serca, dzięki której możliwe jest życie w wewnętrznej harmonii, miłości, radości, szczęściu, spokoju i wolności

Wykorzystywane podczas sesji metody, środki i narzędzia są zróżnicowane i dobierane intuicyjnie w zależności do sytuacji i potrzeb.

Uzdrawianie kwantowe samo w sobie jest sprawdzoną i skuteczną metodą zmiany na lepsze dotychczasowego stanu, ale sesje mogą również stanowić doskonałe uzupełnienie leczenia konwencjonalnego i terapii.

Sesje prowadzone są indywidualnie, na odległość oraz przez Skypa po wcześniejszym umówieniu się.