„Dobrze widzi się tylko sercem – najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” 

[A. de Saint – Exupery]

 

                         

 

Jestem doświadczonym praktykiem rozwoju osobistego, instruktorem hawajskiego masażu Lomi Lomi Nui i polinezyjskiego masażu KahiLoa, masażystą dźwiękiem a także praktykiem Integracji Oddechem i Integrującej Obecności, certyfikowanym terapeutą kwantowym wykorzystującym w swojej pracy poznane metody transformacji (m.in. metodę Theta Healing, Dwupunkt, energetyczną Formę, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz mediację). 

Dzięki wieloletniej pracy nad sobą oraz doświadczeniom zdobytym na różnorodnych warsztatach i kursach rozwoju osobistego od 2005 r. poznaję i doświadczam na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym najbardziej efektywne narzędzia przebudzania potencjału ludzkiego, poszerzania świadomości oraz wewnętrznej transformacji umożliwiające odnalezienie harmonii, doświadczenie wewnętrznej Mocy, Miłości, Radości i Wolności. 

 

W swojej pracy przeprowadzam ludzi z poziomu intelektu (umysłu i myślenia) do poziomu czucia do Serca - miejsca, w którym możliwe jest odnalezienie własnej Prawdy, skontaktowanie się i uwolnienie stłumionych uczuć i emocji, dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb, a także odkrycie dotychczasowych schematów funkcjonowania i postępowania. W trakcie prowadzonych przeze mnie sesji ludzie sami docierają i odkrywają blokady utrudniające ich funkcjonowanie - ja jestem obecna w tym procesie, prowadzę go i tworzę przestrzeń, w której możliwe jest bezpieczne skonfrontowanie się z własnym Cieniem i odnalezienie Światła oraz wewnętrznej Mocy, które były od zawsze.

 

Metody pracy dobieram intuicyjnie i indywidualnie do każdego człowieka. W swojej pracy wykorzystuję m.in.: oddech, wizualizację, pracę z Wewnętrznym Dzieckiem, pole matrycy energetycznej, pole ustawień systemowych, energetyczną Formę, masaże, terapię dźwiękiem i wiele innych w zależności od zapotrzebowania i konkretnej sytuacji. Prowadzone przeze mnie działania ukierunkowane są przede wszystkim na zharmonizowanie Ciała, Umysłu i Duszy.

 

Zawodowo od ponad 15 lat pracuję na uczelni wyższej - obecnie na Uniwersytecie Gdańskim, wcześniej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty związane z profilaktyką, resocjalizacją i penitencjarystyką. Moje zainteresowania naukowo - badawcze dotyczą funkcjonowania kobiet i mężczyzn w warunkach izolacji więziennej, oddziaływań naprawczych podejmowanych wobec osadzonych a także tematyka środowiska rodzinnego i jego dysfunkcjonalności. Szczególnym zainteresowaniem obejmuję losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności - obecnie także temat szeroko rozumianej kobiecości. Posiadam 10 letnie doświadczenie jako kurator sądowy dla dorosłych w pracy z ludźmi wykluczonymi społecznie. Obecnie prowadzę także szkolenia dla funkcjonariuszy więziennych w zakresie tworzenia i realizacji programów resocjalizacyjno - readaptacyjnych.

 

Od 2014 r. łącząc swoje zainteresowania zawodowe z pasją realizuję w Zakładzie Karnym w Grudziądzu dla odbywających tam karę kobiet autorski program świadomej pracy z Ciałem, Umysłem i Duszą "HARMONIA CUDu”. [http://www.harmoniacudu.pl/warsztaty-i-szkolenia/harmonia-cudu-w-zakladzie-karnym]

 

Zatrzymanie.. zauważenie.. zrozumienie..  zaakceptowanie.. wybaczenie..

to droga do Miłości